Regulamin pobytu w Apartamentach Na Szlaku

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

Wprowadzenie

 1. Dokonując rezerwacji e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Apartamenty Na Szlaku od początku dokładają wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

 1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.apartamentynaszlaku.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt.
 3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie..
 4. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.
 5. Pozostałą część należności za pobyt(tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania(do uzgodnienia z Zarządcą)
 6. Rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty zadatku za usługę.
 7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Apartamenty na Szlaku nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 8. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez Zarządcę lub Właściciela telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 9. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.
 10. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 4,20 PLN/osoba za dobę.
 11. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu.
 12. Istnieje możliwość zabrania ze sobą psa z ras małych po wcześniejszym ustaleniu z Właścicielem. Za pobyt zwierząt nie jest pobierana dodatkowa opłata. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do naprawienia szkody. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.
 13. Właściciel może pobrać opłatę za: dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta, za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami – po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.

Postanowienia ogólne

 1. Dokonując rezerwacji e-mailem lub telefonicznie Wynajmujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
 2. Wynajmujący może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi i żądania do właściciela pod numer telefonu znajdujący się na stronie internetowej.
 3. Przedmioty pozostawione przez Wynajmującego po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Wynajmującego z apartamentu, Właściciel postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Wynajmujący, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest niezwłocznie pokryć w całości koszty naprawienia szkody. Wysokość odszkodowania ustala Właściciel według własnej kalkulacji.
 6. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 7. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu:

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00., a możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu przed godziną 15:00 należy uzgodnić z Właścicielem.
 3. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Właścicielem po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
 4. Właściciel nie ma obowiązku zwrotu opłat za wynajem w przypadku gdy Wynajmujący opuści apartament przed końcem zarezerwowanego terminu.
 5. Na terenie obiektu wyznaczono miejsca do parkowania. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 6. Wynajmujący zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 7. Palenie wewnątrz apartamentów, jest zabronione. Wynajmujący niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.
 8. Wynajmujący jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione podczas nieobecności Wynajmującego w apartamencie.
 9. Klient obowiązany jest  do poinformowania Właściciela lub Zarządcę o ewentualnym zagubieniu kluczy od apartamentu lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustala Właściciel według własnej kalkulacji.
 10. Wynajmujący zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź telefonicznie.
 11. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowaną podczas rezerwacji, Właściciel zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
 12. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, a w szczególności przyjazdu Policji, Właściciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wynajmujących wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 13. Wynajmujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 14. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.
 15. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Wynajmujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakup i wymianę zamka.
 16. Wynajmujący zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Wynajmującego należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 17. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 18. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Właściciela, jeżeli jest dostępny ten sam lub inny apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Właściciel jest uprawniony do potrącenia wpłaconego zadatku lub całości opłaty za pobyt.
 2. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.
 3. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 4. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Na Szlaku jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Na Szlaku mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
 5. Apartamenty Na Szlaku zastrzegają sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Połoniny mają zwrócić Klientowi wpłaconą przez Niego zaliczkę.

Życzymy miłego pobytu.